ไลน์ สติ๊กเกอร์ ในตำนาน : สติ๊กเกอร์ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

กลายเป็นกระแสทอล์คออฟเดอะทาวน์ ตั้งแต่ยังไม่ปล่อยให้ดาวน์โหลด สำหรับ ไลน์ สติ๊กเกอร์ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

12-thai-core-value-line-sticker

กระทรวงไอซีทีจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ประชาชนได้รับรู้ถึง ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

พร้อมให้ดาวน์โหลดตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 – วันที่ 28 มกราคม 2558 ใช้งานได้ 90 วัน

เนื่องจากการจัดทำสติ๊กเกอร์ชุดนี้ใช้งบประมาณ 7.1 ล้านบาท ทำให้มีกระแสวิพากย์วิจารณ์มากมาย

 

ผมกลับมองว่าน่ารักดี เป็นภาพเคลื่อนไหวสวยๆ  และทำให้คนเกิดความตื่นตัวอยากรู้ว่าคืออะไร และแต่ละข้อมีอะไรบ้าง

ผมได้ทำเป็น VDO Line Sticker ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกอบเพลงค่านิยมของไทย 12 ประการ เพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆ

และเหมาะแก่การเอาไว้สอนเด็กๆ เป็นภาพเคลื่อนไหวดูเพลินๆ

ทำไว้ 2 แบบ คือแบบมีเสียงร้อง และแบบไม่มีเสียงร้องเป็นดนตรีคาราโอเกะสำหรับฝึกร้อง

เผื่อคุณครูจะได้นำไปสอนให้นักเรียนได้ฝึกร้องกัน

เวอร์ชั่นที่มีเสียงร้อง

เวอร์ชั่นคาราโอเกะ ไม่มีเสียงร้อง

ท่านที่อยากได้เป็นไฟล์ VDO และไฟล์เพลง MP3 สำหรับไปเปิดกับเครื่องอื่นๆ ผมก็ทำไว้ให้ Download ตามนี้ครับ

ไฟล์ VDO ที่มีเสียงร้อง  http://goo.gl/hVmR57

ไฟล์ VDO ไม่มีเสียงร้อง  http://goo.gl/OIx1Ip

ไฟล์ MP3 มีเสียงร้อง  http://goo.gl/Q3pp19

ไฟล์ MP3 ไม่มีเสียงร้อง   http://goo.gl/rWK5II

 

สติ๊กเกอร์ชุดนี้ได้เผยแพร่และเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทางเว็บไซต์ http://www.sti.or.th/12cvlinesticker/

มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง

01

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

02

๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทด

 

03

๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

 

04

๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

05

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

 

06

๖. มีศิลธรรม รักษาความสัตย์

 

07

๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

 

08

๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

 

09

๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ

 

10

๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

11

๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ

 

12

๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

 

นอกจากนี้ยังมีสติ๊กเกอร์สำหรับโอกาสพิเศษอื่นๆ

13

สวัสดีปีใหม่

 

14

รับทราบ

 

15

อรุณสวัสดิ์

 

16

ราตรีสวัสดิ์

ในเว็บไซต์ยังได้อธิบายถึงความเป็นมาไว้ด้วย

ค่านิยมสิบสองประการ” เป็นค่านิยมที่นายกรัฐมนตรี พล อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบให้กับคนไทย โดยเป็นการนำค่านิยมที่ดีที่คนไทยล้วนชื่นชมมาช้านาน รวมทั้งพระราชดำริสอนใจที่สำคัญ มารวบรวมและเรียบเรียงให้จำง่าย เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นกิจวัตร เป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในสังคมไทย ทีมงานของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคม จึงได้มีโครงการจัดทำสติ๊กเกอร์ “ค่านิยมสิบสองประการ” โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) และกระทรวงวัฒนธรรม มีการออกแบบและจัดทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวที่สื่อความหมาย โดยทีมงานที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มานานแล้วในด้านการสื่อสารกับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ของขวัญชุดนี้ยังรวมภาพอื่นๆ ที่เป็นเรื่องการทักทาย และการให้ของขวัญ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนไทยในวาระแห่งความสุข ขึ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้

 

 http://wp.me/p4ci3h-hI

http://www.iverymuch.com

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s